kleine banner biopolin pagina2

"Hogere opbrengst dankzij een betere bloembestuiving."

Biopolin® is het nieuwe natuurlijke lokmiddel voor honingbijen.

Biopolin® is een mix van natuurlijke componenten waaronder meerdere natuurlijke oliën. Deze ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld om zo een maximale aantrekking voor honingbijen te vormen.

Biopolin® is gemaakt om ingezet te worden tijden de bloeiperiode van verschillende gewassen

Het middel verhoogt significant de aantrekkingskracht van de bloemen voor bijen en andere bestuivende insecten. Daardoor gaat de activiteit van de bestuivende insecten en daarmee hun aantal vliegbewegingen omhoog waardoor de pollenoverdracht stijgt en de mate van bestuiving toeneemt. Het resultaat een significante verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van het gewas.

 

Biopolin bottle

Waarom Biopolin®?

Effectieve bestuiving van gewasbloemen is een belangrijke, vaak doorslaggevende factor bij het realiseren van goede opbrengsten uit gewassen. De meeste gewassen hebben bestuiving nodig door een andere bloem of plant, d.w.z. kruisbestuiving. De meeste van die gewassen zijn entomofiele planten, die de aanwezigheid en voldoende activiteit van bestuivende insecten nodig hebben voor een goede bestuiving. Standaard teeltprocessen, zoals het versterken van de vruchtbaarheid van de bodem, bemesting, chemische bescherming, het stimuleren van groei, zullen niet garanderen dat het opbrengstpotentieel van gewassen volledig wordt benut als de bloemen niet goed worden bestoven. De voordelen van het ondersteunen van gewasbestuiving zijn onbetwistbaar.

De gestage afname van de bijenpopulatie, die een risico vormt voor het natuurlijke bestuivingsproces van gewassen, is een snel groeiend wereldwijd probleem. Het probleem moet worden aangepakt om voldoende land- en tuinbouwopbrengsten te behouden. Dit is van cruciaal belang aangezien ongeveer 1/3 van de wereldwijde voedselproductie afhankelijk is van bestuivende insecten. Het gebruik van Biopolin®, dat bestuivers aantrekt en het bestuivingsproces ondersteunt, is dus raadzaam en economisch haalbaar.

Het product is gebaseerd op de "Slow Release Technology" 

De lokstoffen worden in zogenaamde microcapsules geplaatst. De stoffen worden dankzij de structuur van de stoffen langzaam vrij gegeven waardoor een snelle ontsnapping van de lokstoffen wordt voorkomen. Hierdoor wordt het aantrekkende effect op bijen en andere insecten in de tijd verlengt en houdt het bijna de gehele bloeiperiode aan.